Media/News [Dutch]

eRIC: Meeting platform for government, industry and professionals

 

The Netherlands is set to play host to a leading major multidisciplinary industry event for safety professionals.

On 2 June 2016, eRIC (expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisismanagement; Disaster planning, Incident management & Early warning and response coordination fair) will throw open its doors at Enschede Airport Twente.

 

For three packed days, the former military airbase will be transformed into the ultimate meeting place for product and service providers, operational relief workers and industry organisations. Guests will attend to forge networks and do business, creating public-private partnerships to work towards a safer country.

 

Meet the Rescue TIP-BOARD team to learn more about our unique device. Our stand nr: E42B

Dutch Kids TV programm explains to children what it's like to resque victims with the Rescue TIP-BOARD

HONOR Safety & Consultancy biedt u ook in 2015 gratis Inspiratie-Seminars aan:

Onderwerp:

Locatie:

Datum:

Tijd:

Veilig betreden en redden uit besloten ruimten

HONOR Almere

1 oktober & 8 december

14.00 - 16.00

Veilig werken op hoogte(verschillen)

HONOR Almere

10 november & 17 december

 

14.00 - 16.00

Periodieke keuring veiligheidsmiddelen (Categorie-III PBM-en) en Wettelijke Bepalingen

HONOR Almere

15 oktober & 26 november

 

14.00 - 16.00

Voor alle seminars geldt: Ontvangst vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur - einde ca. 16.00 uur (netwerkborrel na afloop)

Seminar ‘Veilig betreden en redden uit besloten ruimten'

 

Betreden, werken en redden uit besloten ruimten is uitzonderlijk werk op een bijzondere werkplek waar veel risico’s op de loer liggen. Hoe werk je pro-actief veilig onder deze omstandigheden en wat doe je als er zich een calamiteit voordoet? In dit seminar wordt concreet ingegaan op de volgende onderwerpen:

 

 • Veilig werken in besloten ruimten d.m.v. toepassing juiste middelen
 • Redenen/Argumenten veilig betreden besloten ruimten
 • Gevaren bij betreden besloten ruimten
 • Arbeidsmiddelen & Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Voorwaarden aan goede systemen
 • Soorten mangaten
 • Elementen van Veiligheidssystemen
 • Soorten lichaamsbevestigingen
 • Redding- of ontsnappingsystemen
 • 10 tips voor veiliger (samen) werken

 

Seminar ‘Veilig werken op hoogte(verschillen)'

 

‘Veilig Werken Op Hoogte-(valbescherming of valbeveiliging)’ komt veel voor in ons vlakke land! Werken op hoogten en diepten is een bijzondere en een van de meest gevaarlijke arbeidsomstandigheden. In dit seminar wordt concreet ingegaan op de volgende onderwerpen:

 

 • Veilig werken op hoogte(verschillen)
 • Doelstellingen valbescherming
 • Stadia
 • Soorten valbescherming
 • Elementen
 • Hangtrauma (suspension trauma)
 • Eisen aan systemen

 

Seminar ‘Periodieke keuring veiligheidsmiddelen (Categorie-III PBM-en) en Wettelijke Bepalingen'

 

Goede werking en instandhouding van de door uw organisatie met zorg gekozen veiligheidsmiddelen (Cat.-III PBM-en) is essentieel en vereist kennis van de middelen, een gedegen 'keurregime' en de wet en regelgeving hieromtrent. Hoe houd je pro-actief de veiligheidsmiddelen in perfecte (gebruikers) conditie?

 

Concreet wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 

 • Redenen/Argumenten gebruiken (veiligheids)middelen
 • Gevaren tijdens het werken met Categorie-III Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Veilig werken; hoe doe je dat?
 • Voorbereidingen
 • Arbeidsmiddelen en PBM-en
 • Wet- & regelgeving
 • Periodieke herkeuring

 

Onze Inspiratie-Seminars vinden plaats in discussie vorm, hetgeen interactie en dynamiek tussen de deelnemers betekent, dat vragen kunnen worden gesteld en toegelicht. Tevens een ideale omgeving om vakgenoten uit de branche te ontmoeten en na afloop te netwerken onder het genot van een ‘hapje en een drankje’.

 

U kunt u inschrijven door het verzenden van een e-mail met in het onderwerpveld de betreffende datum van het door u gewenste seminar. Vermeld aub uw: Bedrijfsnaam, Naam, adres, mobiele telefoonnummer, en e-mail adres. Na ontvangst hiervan bevestigen wij uw deelname.

 

HONOR Safety & Consultancy geeft ook cursussen over de volgende onderwerpen en kan syllabussen ook op uw bedrijf en/of specifieke situatie inrichten:

 

 • (Veilig) Werken op hoogte(verschillen)
 • Veilig werken op hoogte(verschillen) voor brandweren en hoogtereddingsteams
 • Redding- & evacuatie
 • Betreden besloten ruimten
 • Optreden in gas- en chemicaliën gevaarlijke omstandigheden
 • Principes gasdetectie

The by HONOR Safety & Consultancy (Netherlands) patented and in cooperation with The Hague Fire Services and Spark degin & innovation developed Rescue TIP-BOARD® is the winner of the prestigious Dutch Design Award, category ‘Products’! The international jury selected the Rescue TIP-BOARD® as price winning development based on its innovativity, practical effectiveness and (inflateable) design as a improved solution for Fire and Rescue Services for (Swift) Water Rescue & Ice Rescue! Please read Jury report.

 

Links:

Website DDA product: Link to jury report

 

Dutch Design Awards: www.dutchdesignawards.nl

Facebook page

Twitter: @designawards, #DDA14

https://twitter.com/search?q=rescue%20tip-board&src=typd

Publications and news articles in (Dutch) media

The Rescue TIP-BOARD is tested and approved by Brandweer Nederland & Veiligheidsregio Haaglanden:

 

Click on the picture of the website to follow the link [opens in a new window]

 

VRU Info

[link opens a new window]

BN DeStem

[link opens a new window]

7Days

[link opens a new window]

AD 5 march 2012

[link opens a new window]

AB BOB-01

[link opens a new window]

AD 8-2011

[link opens a new window]

G&E Lander 8-2011

[link opens a new window]

VAR Nieuwsblad

[link opens a new window]

 

A brand new rescue device for buoyant rescue means. Get in touch with us for further details or demonstration.

Rescue Tip-Board - (Europe patent nr: 12151152.1 – USA patent nr: US2012/0180218A1)